Termeni și condiții

Va rugăm să parcurgeţi integral şi să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile de utilizare a acestui website, denumit în continuare Platforma,

Prin înscrierea la cursurile online de pe ClauAcademy acceptaţi în totalitate şi sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile prezente, devenind Parte a acestui Acord alături de ClauAcademy. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile aici menţionate, refuzaţi să deveniţi parte a acestui Acord. În acest caz, alegeţi să nu accesaţi Platforma şi să părasiti site-ul.

ClauAcademy în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului clauscademy.com, îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Termenii şi Conditiile de utilizare, Politica de Confidenţialitate, fără niciun fel de notificare prealabilă. Vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune.

Toate serviciile, informaţiile şi materialele existente pe Platformă incluzând, fara a se limita la: logo, documente, materialele text, video, audio sunt şi rămân proprietatea exclusivă a ClauAcademy şi sunt protejate de drepturi de autor conform legislaţiei române şi internaţionale.

Link-uri către site-uri/platforme controlate de terţe părţi

Platforma poate conţine link-uri către site-uri controlate de terţe părţi. ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora.

Profesorul/Instructorul nu poate în curs și pe forum link-uri care să trimită către alte platforme educaționale controlate de terţe părţie.

Profesorul/Instructorul poate insera în curs link-uri către site-uri controlate de terţe părţi care fac trimitere la informație relevantă pentru lecție/tema/test. Profesorul/Instructorul poate încorpora video, audio, sau alte informații de pe alte site-uri sau platforme, respectând drepturile de autor. ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora.

Conținut de pe site-uri controlate de terţe părţi

Profesorul/Instructorul poate încorpora în curs: video, audio, sau alte informații de pe alte site-uri sau platforme, respectând drepturile de autor. ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora.

Publicarea cursurilor

Toate cursurile de pe ClauAcademy sunt gratuite. Profesorul/Instructorul nu poate folosi cursurile în scopuri comerciale pentru a achizitiona bani sau foloase materiale în schimbul accesului la cursul/cursurile pe care l-a/le-a creat.

Profesorul/Instructorul nu poate insera în curs link-uri către site-uri controlate de terţe părţi care să trimită către alte platforme educaționale.

Profesorul/Instructorul poate insera în curs link-uri către site-uri controlate de terţe părţi care fac trimitere la informație relevantă pentru lecție/tema/test, ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora. Răspunderea în acest caz aparţine în exclusivitate Profesorului/Instructorului care publică cursul.

Profesorul/Instructorul poate încorpora în curs: video, audio, sau alte informații de pe alte site-uri sau platforme, respectând drepturile de autor, ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul sau funcţionarea acestora. Răspunderea în acest caz aparţine în exclusivitate Profesorului/Instructorului care publică cursul.

ClauAcademy nu este responsabilă de conţinutul lecțiilor, temelor și testelor din cursul publicat. Răspunderea în acest caz aparţine în exclusivitate Profesorului/Instructorului care publică cursul.

Un curs care urmează sa fie publicat trebuie să conțină cel puțin 5 lecții și să aibă o descriere de minim 160 de caractere.

Prin publicarea unui curs, Profesorul/Instructorul se obliga ca 20% din curs să fie accesibil tuturor utilizatorilor de pe platforma ClauAcademy. În acest scop se impun următoarele două condiții de publicare a cursului:

  1. Una din cinci (1 din 5) lecții create în cursul care urmează să fie publicat va fi activată Vizibilă Tuturor Utilizatorilor. Această opțiune se află la secțiunea SETĂRI a lecției.
  2. Cursurile care sunt setate ca fiind private vor avea obligatoriu publică prima sectiune din curs. Această opțiune se află la secțiunea SETĂRI PUBLICARE CURS a lecției

Utilizatorii de tip Profesorul/Instructorul care publica materiale (conținut) pe platforma au drept de proprietate asupra conținutului publicat în contul lor de utilizator şi sunt protejate de drepturi de autor conform legislaţiei române şi internaţionale.

Acesul la curs

Cursuri online: Pentru a avea acces la cursurile online utilizatorul trebuie să-și creeze cont pe Platformă. După înregistrarea cu succes a contului, utilizatorul poate deveni student la un curs prin aplicare pentru cursul respectiv.

Daca cursul este privat, utilizatorul va aștepta acceputil Profesorului/Instructorului de a fi acceptat la curs. Profesorul/Instructorul își rezervă dreptul de a accepta sau nu aplicația unui utilizator la cursul său.

Profesorul/Instructorul își rezervă dreptul de a adauga sau elimina studenți de la cursul lui.

Informaţii furnizate de către utilizatori

Este interzisă furnizarea de către utilizatori a datelor şi informaţiilor incomplete sau false. Răspunderea în acest caz aparţine în exclusivitate respectivilor utilizatori. ClauAcademy îşi rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale şi de a şterge contul oricărui utilizator, în cazul în care consideră că acest lucru este justificat.

Pe toată durata de utilizare a contului, utilizatorul este singurul responsabil pentru activităţile derulate sub contul său. Este interzisă divulgarea datelor contului, “utilizator” sau “parolă”, către terţi. Utilizarea contului de către o terţă parte, duce la închiderea imediată a contului şi pierderea dreptului de accesare a Platformei şi de finalizare a cursului achitat, fără nicio despăgubire sau rambursare din partea ClauAcademy.

Protecţia datelor cu caracter personal

ClauAcademy nu va transmite prin vânzare, către terţe părţi informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor.

Conform legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ClauAcademy are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor informaţii şi servicii de cea mai buna calitate, precum şi servicii de marketing, reclamă şi publicitate.

Prin înregistrarea pe Platforma, utilizatorii acceptă ca ClauAcademy sa utilizeze şi să prelucreze datele cu caracter personal şi/sau confidenţial transmise către site ori către S.C. ClauAcademy, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Înregistrarea utilizatorilor pe site-ul azimutvision.ro presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor menţionate mai sus şi acordul ca datele personale să fie folosite de către ClauAcademy în scopuri de marketing, publicitate şi pentru a livra comenziile efectuate pe site.

ClauAcademy poate transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca: e prevazut intr-o dispozitie legala; protejeaza drepturile companiei ClauAcademy; previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala; protejeaza siguranta individului sau siguranta publica; in cazul in care activitatile utilizatorului contravin termenilor si conditiilor prezente, sau a instructiunilor pentru utilizarea serviciilor;

Utilizarea datelor personale

ClauAcademy, furnizor acreditat de formare profesională, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

a) în scopul respectării obligaţiilor legale în domeniul formării
b) în scop de marketing, pentru informare şi acordare de beneficii de loialitate şi pentru îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor şi produselor oferite de ClauAcademy.

Baza legală pentru colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este: a) consimţământul dumneavoastră; b) contractul de formare profesională la care dumneavoastră sunteti parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:
a) autorităţile statului (inclusiv autorităţi fiscale);
b) agenţii de stat, guvernamentale dacă legislaţia stipulează acest lucru;
c) intermediarii implicaţi în administrarea contractelor dumneavoastră (angajații proprii și colaboratorii ClauAcademy)

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale, cu respectarea drepturilor d-voastra.

Drepturile pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale:
În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza condiţiilor specifice în legea 677/2001 şi în Regulamentul privind protecţia datelor la nivel european 679/2016, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele care vă privesc;
b) dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
c) dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex. când datele persoanelor nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
d) dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex. atunci când dumneavoastră contestaţi exactitatea datelor-pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);
e) dreptul de a depune o plângere la noi sau la autoritatea competentă privind protecţia datelor;
f) dreptul de a vă opune prelucrării;
g) dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care aţi consimţit anterior.

Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veţi beneficia şi vă veţi putea exercita suplimentar:
a) dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către ClauAcademy pentru ştergerea evidenţei datelor persoanele din mediul online;
b) dreptul de portabilitate a datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
c) dreptul de fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la acestă notificare sau în legătură cu utilizarea de către ClauAcademy a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi alegând oricare din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poştală sau de e-mail (în funcţie de modalitatea prin care doriţi să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon precum şi scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteţi contacta

Prin e-mail la adresa: admin@clauacademy.com

Pentru întrebări legate de utilizarea platformei ClauAcademy, aveți la dispoziție forumul ClauAcademy.

Informaţii colectate automat

În momentul accesării site-ului, ClauAcademy poate colecta în mod automat informaţii tehnice şi nu date de identificare ale utilizatorului. Acest tip de informaţii pot, dar nu se reduc la: browser-ul de Internet folosit, sistemul de operare folosit, sau denumirea domeniului din care utilizatorul a accesat Platforma.

Termenii de utilizare se supun legislaţiei române.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.